Ανάπτυξη διαδικασιών-συστημάτων με ενέργειες, που έχουν στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας για την απόκτηση σημάτων συμμόρφωσης προϊόντων ( CE ), για τη διαχείριση της ασφάλεια των προϊόντων σε σχέση με την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή τροφίμων και ποτών ( HACCP).