Στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται σεμινάρια που αφορούν τη διαχείριση της ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.