Ανάλυση τεχνικών θεμάτων ηλεκτρολόγων, όπως αυτοματισμοί, έξυπνα σπίτια, δομημένη καλωδίωση