Στην κατηγορία αυτή τοποθετούνται μαθήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση μίας επιχείρησης όπως : Κοστολόγηση, ίδρυση επιχείρησης