Πως ψάχνουμε

Η αναζήτηση πλήρους κειμένοτ υποστηρίζει έναν αριθμό επιλογών, που εμφανίζονται παρακάτω. Μπορείτε να τις συνδυάζετε για να προσδιορίσετε την αναζήτηση σας πιο ακριβώς.

Αναζήτηση για αυτές τις λέξεις Για βασική αναζήτηση μιας ή περισσοτέρων λέξεων οπουδήποτε σε κείμενα, απλά πληκτρολογήστε τις δωρισμένες με κενά. Όλες οι λέξεις μεγαλύτερες από δύο χαρακτήρες χρησιμοποιούνται.
+Αναζήτηση +για αυτές τις λέξεις Το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε να τετοιάζει τις πληροφορίες γιατί περιλαμβάνει τη λέξη "για". Για να τονίζετε αναζήτηση συγκεκριμένης λέξης, χρησιμοποιείστε το σύμβολο "+".
+Μηχανή -αναζήτησης Χρησιμοποιείστε το "-" εάν υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις που δεν θέλετε να συμπεριλιφθούν στην αναχήτηση σας.
"Μηχανή Αναζήτησης" Για να αναζητήσετε συγκεκριμένες φράσεις χρησιμοποιείστε διπλά εισαγωγικά μπροστά και πίσω της.
User:Γιώργος για να αναχητήσετε κείμενα ενός συγκεκριμένου χρήστη, προσθέστε πριν το όνομα του στην αναζήτηση "user:".
userid:6 Εάν ξέτερε το user id ενός συγκερκιμένου χρήστη, μπορείτε να τον αναζητήσετε με αυτό.
subject:assessment για να αναζητήσετε μια λήξε σε ένα θέμα ή τίτλο κειμένου πριν τη λέξη προσθέστε "subject:".

Για πιο ειδική αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί της αναζήτησης χωρίς να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε λέξη - Θα δείτε μια πλήρη φόρμα που κάνει πιο εύκολη την εξειδικευμένη αναζήτηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας