Η OPUS είναι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Διοίκησης και Πληροφορικής που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης (management consulting) προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.