Ακόμα και εάν είναι αλήθεια ότι Διαδίκτυο έγινε συνώνυμο με την ελευθερία και τον ανοιχτό χώρο, είναι επίσης αλήθεια ότι ακόμα και στο Διαδίκτυο υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Με τον όρο «Netiquette» ονομάζουμε ένα σύνολο κανόνων για την ειρηνική και φιλική συμβίωση» στους εικονικούς κόσμους. Υπάρχουν τρόποι της επικοινωνίας και ενέργειες που θεωρούνται «άπρεπες» και θα πρέπει να αποφεύγονται.

This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette)