Ο Τ Ü V AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρία του Αυστριακού Οργανισμού Επιθεωρήσεων ΤÜV AUSTRIA, ο οποίος είναι μέλος του παγκόσμιου συνδέσμου Πιστοποιήσεων ΤÜV-CERT. Ο ΤÜV AUSTRIA HELLAS έχει ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστου εργαλείου του επιχειρηματικού "γίγνεσθαι" τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Τ Ü V AUSTRIA HELLAS